Guting

No. 207號 Sec. 2 Nanchang Rd
Zhongzheng District Taipei City 100

02-23677133

10AM – 9PM

Technology Building

No. 4-1 Lane 118 Section 2 Heping E Rd
Da’an District Taipei City 106

02-27372994

10AM – 10PM